Welkom op de nieuwe website van de Vereniging voor infectieziekten.

De VIZ heeft tot doel de bevordering van de studie en de verspreiding van kennis ten aanzien van aetiogie, pathogenese, epidemiologie, kliniek, diagnostiek, behandeling en preventie van infectie­ziekten, zodanig dat alle facetten daarvan op evenwichtige wijze tot hun recht komen.

De vereniging is opgebouwd uit verschillende secties die de verschillende disciplines van infectieziekten vertegenwoordigen: de sectie infectieziekten bestrijding, de sectie infectieziekten en Immunologie van de NVK, en de sectie tropische geneeskunde.

De VIZ  organiseert samen met de NVMM en het BVIKM de najaarsvergadering. De organisatie van de voorjaarsvergadering wordt afgewisseld met het tweejaarlijkse Topcongres en de Boerhave cursus. Zie agenda voor alle VIZ gerelateerde activiteiten

Ter stimulering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van infectieziekten reikt de VIZ een aantal prijzen uit. In de agenda vindt u de aankondigingen voor aanmelding.

  • Het MSD reisstipendium, beschikbaar gesteld door MSD
  • De O’Callaghan award, beschikbaar gesteld door GSK
  • De WRO Goslingsprijs, beschikbaar gesteld door het Centrum Infectieziekten bestrijding (CIb) van het RIVM.

Het VIZ secretariaat houdt een congresladder bij met een overzicht van  activiteiten, symposia en bijeenkomsten die gerelateerd zijn aan infectieziekten. 

We hopen dat deze nieuwe site een overzichtelijk beeld geeft van onze activiteiten. Als u bepaalde informatie mist of onjuistheden tegenkomt, gaarne dit door te geven aan het VIZ secretariaat (info@infectieziekten.org).

Namens het VIZ bestuur