O'Callaghan promotieprijs

De Vereniging voor Infectieziekten heeft in samenwerking met ViiV Healthcare B.V. de tweejaarlijkse O’Callaghan Promotieprijs ingesteld. Deze prijs is ingesteld ter herinnering aan Cynthia H. O'Callaghan, een medewerkster van de Glaxo onderzoeksgroep in Greenford, Engeland. Als microbiologe was zij betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe beta-lactam antibiotica, de cefalosporines. In de tachtiger jaren leidde haar onderzoek tot de ontdekking van cefuroxim. Een belangrijke aanwinst voor ViiV Healthcare B.V. dat voor die tijd alleen over beta lactamase-gevoelige cefalosporines van de eerste generatie beschikte. Hierna heeft zij zich -onder leiding van Richard Sykes- intensief beziggehouden met de structuuracitiviet relatie van cefalosporines en de classificatie van plasmidegecodeerde cefasporinasen, verantwoordelijk voor de hydrolytische afbraak van deze middelen. Richard Sykes werd later Sir Richard en hoofd van Glaxo (ViiV Healthcare B.V.)

De O'Callaghan Promotieprijs zal worden toegekend aan de (jonge) wetenschapper die in de periode mei 2013 t/m 1 mei 2015 het beste proefschrift op het gebied van infectieziekten heeft geschreven en dit heeft afgerond met een succesvolle verdediging in het openbaar. Het aan de O'Callaghan Promotieprijs verbonden geldbedrag bedraagt € 2.500,--.

Kandidaten
Kandidaten die denken in aanmerking te komen voor deze prijs en degenen die een kandidaat willen voordragen kunnen zich voor 31 augustus 2015 aanmelden bij het secretariaat van de Vereniging voor Infectieziekten (Postbus 1, PB 13, 3720 BA Bilthoven; info@infectieziekten.org ).De kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van het proefschrift in vijfvoud, voorzien van zo volledig mogelijke informatie en documentatie over research- en andere activiteiten. 

Uitreiking
De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens de wetenschappelijke vergadering van de VIZ. Kandidaten dienen bereid te zijn bij deze gelegenheid de prijs persoonlijk in ontvangst te nemen.

Beoordeling
Het bestuur van de VIZ zal iedere twee jaar een afzonderlijke commissie samenstellen voor de beoordeling van de kandidaten. De commissie dient te bestaan uit:

  • twee leden van de VIZ met een klinische signatuur;
  • twee leden van de VIZ met een microbiologische signatuur;

Geschiedenis

Winnaar 2013:
R. Hamers, MD PhD
"Drug-resistant HIV-1 in sub-Saharan Africa"

Winnaar 2011:
Dr. M.C. Brouwer
"Bacterial meningitis in adults: clinical characteristics, risk factors and adjunctive treatment"

Winnaar 2009:
Dhr. W.J. Wiersinga
"On Toll-like receptors and the innate immune response in sepsis caused by Burkholderia pseudomallei (melioidosis)"

Winnaar 2007:
Dhr. K.A. Pyrc
"Virus Discovery and Human Coronavirus NL63"

Winnaar 2005:
Mw. Dr. Debby Bogaert
"Host-pathogen interaction during Streptococcus pneumonaie colonization and infection"

Winnaar 2003:
Mw. L. Steeghs
“Lipid A engineering in vaccine development against Neisseria meningitides”

Winnaar 2001:
Dhr. Dr. C.W. Ang
“Molecular mimicry in the Guillain-Barré syndrome”

Winnaar 1996:
Mw.Dr. Els W.M. van Etten
“Liposomal amphotericin B for invasive infections. An experimental study in the leukopenic host”

Winnaar 1994: 
Mw.Dr. I.M.M. Grefte
“Dissemination of human cytomegalo virus. Role of leucocytes and endothelial cells”