Infectieziekten bestrijding

De sectie Infectieziektebestrijding is een wetenschappelijke vereniging die zich ten doel stelt de kwaliteit van de infectieziektebestrijding in Nederland te bevorderen. De sectie rekent onder bestrijding: bewaken (surveillance), beheersen (bestrijding van de verspreiding van besmettelijke ziekten) en beschermen (interventie door middel van chemoprofylaxe, vaccinatie, hygiëne-adviezen of anders). De sectie zet zich in voor een intensievere samenwerking tussen deskundigen werkzaam in de kliniek, in laboratoria en op het gebied van public health extramuraal. Ook streeft de sectie naar meer onderzoek in de infectieziektebestrijding, met name gericht op het ondersteunen van interventies zoals neergelegd in de richtlijnen. Tot slot fungeert de sectie als beroepsvereniging voor de artsen infectieziektebestrijding en maakt zich sterk voor goede opleiding en nascholing voor deze specialisatie binnen de public health.   

De sectie infectieziektebestrijding is als wetenschappelijke vereniging lid van de Koepel Arts Maatschappij en Gezondheid.

U kunt lid worden van de sectie infectieziektebestrijding van de VIZ via de website van de sectie: http://www.sectieizb.nl/lid_worden.php

Bestuurssamenstelling:
mw. C.H.F.M. Waegemaekers, voorzitter
mw. C.E.C. de Ruiter, secretaris
dhr. R.P.M. Koene, penningmeester
dhr. F. Woonink, lid
 Mw. H. Bos, lid
mw. G. Morroy, lid 
dhr. P.L.J.M. Mertens, lid

 

Mededelingen