Kamer voor internist-infectiologen (KvII)

Kamer van Internist-Infectiologen (KvII)

 

De Kamer van Internist-Infectiologen (KvII) is een onderdeel van de Vereniging van Infectieziekten (VIZ). De KvII heeft als taak het onderhouden van alle contacten met de buitenwereld over Kwaliteit en Beroepsbelangen van Internist-infectiologen en is daarvoor het aanspreekpunt.

Lid van de KvII kunnen worden Internist-Infectiologen of diegene in opleiding tot Internist-Infectioloog die lid zijn van de VIZ. 

 

Bestuur KvII.

A. Verbon, Voorzitter

H. Ammerlaan, Secretaris

K. Brinkman, Penningmeester

L.B.S. Gelinck

S.U.C. Sankatsing

 

Contact:

KvII@infectieziekten.org