Tropische Geneeskunde

De werkgroep Tropische Geneeskunde heeft jaarlijks contact gedurende de vergaderingen van hetzij de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde, hetzij de Vereniging voor Infectieziekten.

De doelstellingen van de werkgroep omvatten het - in de ruimste zin van het woord - bevorderen van de kennis en ontwikkelingen van de tropische geneeskunde in de algemene praktijk in Nederland. Daarnaast wordt gestreefd naar een uniformering van de diagnostiek en behandeling van tropische ziekten in Nederland door middel van richtlijnen en behandelprotocollen.

Bestuurssamenstelling:
D. Overbosch, Voorzitter
L. G. Visser, Secretaris