Doel

Doel van de Vereniging

De Vereniging voor Infectieziekten heeft tot doel:
1. De bevordering van de studie en de verspreiding van kennis ten aanzien van etiologie, pathogenese, kliniek, diagnostiek, behandeling, epidemiologie en preventie van infectieziekten, zodanig dat alle facetten daarvan op evenwichtige wijze tot hun recht komen;
2. De Vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door het laten houden van voordrachten, het organiseren van symposia op het gebied van infectieziekten, het onderhouden van contacten met verenigingen met soortgelijke doelstelling in alle andere landen binnen en buiten Europa en zo mogelijk het subsidiëren van studiereizen, casu quo het bezoeken door haar leden van voor de doelstelling relevante congressen.
3. De Vereniging beoogt niet het maken van winst.