sectie Infectieziekten en Immunologie van de NVK

De Sectie Infectieziekten is in 2005 gefuseerd met de sectie Immunologie van de NVK. De sectie heeft ten doel de Pediatrische Infectieziekten en Immunologie in Nederland gestalte te geven in alle facetten. Het betreft onderwijs en onderzoek naar diagnostiek en behandeling van infectieziekten en immuunstoornissen op de kinderleeftijd. De sectie gaat de gemeenschappelijke opleiding van kinderarts tot infectioloog-immunoloog verzorgen volgens recent vernieuwde opleidingseisen die nog geaccordeerd dienen te worden door het Concillium Subspecialistische Opleidingen van de NVK. In 2005 werden fellows opgeleid tot infectioloog in Rotterdam, Utrecht, Groningen (in samenwerking met Utrecht) en in Amsterdam (VUMC en AMC).

Bestuurssamenstelling:
Dr. R.G.M. Bredius, voorzitter 
Prof.Dr. T. Kuijpers, secretaris 
Dr. G.J.A. Driessen, penningmeester